Zdravotně sociální pracovnice 

Napsali jste nám

Kebrlová Eva

Oddělení následné intenzivní péče - NIP

27.10.2020 - Vážení členové vedení nemocnice v Ostrově, ráda bych jménem rodiny Josefa Jiránka, který byl v péči odd. NIP, poděkovala za poskytnutou péči. Dědečkovi jste bez nadsázky zachránili život. Z předchozího léčebného zařízení byl přeložen jako ležící nepohyblivý pacient s velmi nejistou prognózou. Lidským přístupem a vlídným zacházením v kombinaci s vysoce profesionální lékařskou péčí jste dokázali dědu v pravém slova smyslu postavit na nohy. Dnes, po několika týdnech v domácí péči, chodí po domě bez holí a s oporou i kolem domu, sám se obslouží! A za to vše vděčíme jen a jen vám - ve srovnání s předchozí péčí jiných zdravotnických zařízení. Prosím, předejte naše veliké poděkování všemu personálu odd. NIP I. Přejeme v této nelehké době všem vašim zaměstnancům hlavně hodně zdraví a v mezích možného osobní pohody. Velice si vás všech vážíme. Za rodinu Jiránkovu Eva Kebrlová

Havlíková Hana

Rehabilitační oddělení

22.10.2020 - Dobrý den. Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Koldinské z rehabilitačního oddělení. Chodila jsem se synem přes rok na cvičení Vojtovy metody. Syn se narodil o 13.týdnů dříve a její cvičení a rady jsme potrebovali. Díky této metodě a práci pi. Koldinské se z mého syna stal klučina,který dohnal vše co jeho vrstevníci uměli sami. Pokud mohu doporučit maminkám,které maji jakkýkoliv problém s motorikou a vývojem svého ditka,tak za me je to jednoznačně oddělení rehabilitace v Ostrovské nemocnici. Mockrat děkuji pi. Koldinské za její pomoc,cvičení a rady. Havlíková

Luxíková Štěpánka

Rehabilitační oddělení

20.09.2020 - Dobrý den paní primářko, 22.10. - 5.11.2019 a 27.7.   -  8.8.2020  jsem byla u Vás hospitalizovaná ohledně rehabilitace po operaci bederní páteře. Velice bych chtěla poděkovat za kvalitní a vstřícný přístup personálu na oddělení  i z rehabilitace. Paní ošetřující doktorka , zdravotní sestry , sanitářky , rehabilitační pracovníci ,paní uklízečky. Všichni si zaslouží velkou pochvalu. Personál byl vždy usměvavý a vstřícný. Děkuji za Vaši péči o pacienty , kteří k Vám jdou s nadějí , že jim pomůžete, a odcházejí spokojenější a zdravější. S pozdravem Štěpánka Luxíková

Čech Roman

Centrum jednodenní a plánované chirurgie

14.09.2020 - Dobrý den, v pátek 11.9. jsem byl u Vás na oddělení ortopedie na lehké operaci, artroskopii. Tímto bych chtěl poděkovat celému personálu za jejich přístup a chování k nám jako k pacientům. Sestřičky byli ochotné, hodné, pohotové, starostlivé. Pan doktor Šťovíček, přišel před i po operaci vše nám vysvětlil a sdělil, i přesto že měl na jeden den x oparací. Chci poděkovat všem kteří ten den sloužili, jak sestrám na pokojích, lidem na sále tak doktorovi. Kdyby člověk neměl kanylu v ruce a zavázanou nohu, ani bych neřekl že jsem v nemocnici, opravdu panovala dobrá a vtipná nálada. :D 

JP

Psychiatrické a psychoterapeutické oddělení

12.09.2020 -       Vážený pane řediteli,   chtěl bych Vám co nejsrdečněji poděkovat za léčbu a pěči ,které se mi dostalo ve vaší nemocnici.Byl jsem vaším klientem od 25.5.do 14.8.tohoto roku a to na oddělení Psychiatrický výzkum,vedený panem primářem doktorem Tomášem Turkem. Měl jsem již léta vleklé problémy.Úzkosti,deprese,alkoholismus - v součtu mizerie.Na podzim loňského roku jsem absolvoval léčbu v Červeném dvoře,po návratu jsem začal zkoušet ve Švandově divadle,přišla Corona a můj další sestup.Osobní setkání a následné konzultace s psychiatrem panem Radkinem Honzákem mě pak konfigurovaly za šťastných shod okolností k vám,do Ostrova a jsem za to nyní velmi vděčný. Setkal jsem jsem se s něčím,co jsem naprosto nečekal.Neobyčejně citlivý a empatický,vlídný přístup personálu jak na oddělení B,tak především na oddělení A. Troufám si říct,že jsem obdržel pozitivní šok,ale i vhled i náhled a pomoc terapeutů,zejména vedoucí mé skupiny,paní magistry Stelly Turkové. Konečně se mi dostalo odborných rad,kterým jsem se rád poddal a cítím se po dlouhých letech neobyčejně vyrovnaný a cítím,že se mi opět vrací síla,která se soustavně vytrácela. Celý tým kolem pana primáře je znamenitě sehraný a díky tomu panuje na celém oddělení harmonie a tolik potřebný klid.Pozoroval jsem na všech klientech významné pokroky,stejně jako se to dělo i mně. Za největší devizu oddělení považuji vedlé neobyčejné vzájemné důvěry respekt,díky kterému zde vládla prakticky přátelská atmosféra,v takové míře jinde nevídaná.  (přičemž slovem respekt nemíním toleranci,benevolenci nebo shovívavost). Vaše psychiatrické oddělení je bezvýhradně jedinečné a patří mu můj upřímný a hluboký dík a ačkoli zůstávám v kontaktu,uchovávám ty nejlepší a nejvřelejší vzpomínky.  Děkuji Vám z celého srdce.:-) S úctou JP  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2020 NEMOS NET