Psychiatrické a psychoterapeutické oddělení

Vedení oddělení


Primář: MUDr. Richard Záleský

 

Zástupce primáře: MUDr. Kateřina Sýkorová

MUDr. Kateřina Sýkorová vystudovala 3. lékařskou fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  Pracovala v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech, poté v soukromé psychiatrické ambulanci.  Je absolventkou pětiletého dynamicky a hlubině orientovaného psychoterapeutického výcviku SUR a také certifikovaného základního kurzu autogenního tréninku.  V současné době dále rozšiřuje své znalosti o výcvik v párové a rodinné psychoanalyticky orientované psychoterapii.  Od r. 2016 pracuje na psychoterapeutickém oddělení Nemocnice Ostrov. Od ledna 2017  zastává funkci zástupce primáře.   


 


Vrchní sestra: Radka Ziková

Radka Ziková studovala v letech 1990-1994 SZŠ v Karlových Varech. Po ukončení studia nastoupila na interní oddělení Nemocnice Ostrov a po dvou letech přešla na psychiatrické oddělení na směnný provoz. Absolvovala pomaturitní specializační studium v oboru "Ošetřovatelská péče v psychiatrii". Od roku 2005 působila na psychiatrii jako staniční sestra a v roce 2007 povýšila na vrchní sestru tohoto oddělení. Ve volném čase se věnuje rodině a cestování.

Staniční sestra akutní stanice: Monika Mikolášková 

Monika Mikolášková studovala v letech 1997 – 2001 na SZŠ a VZŠ v Karlových Varech. Po ukončení studia nastoupila na psychiatrické oddělení na směnný provoz. Pracovala na akutní lůžkové části, na psychoterapii i na ambulanci. Od 1. 10. 2016 nastoupila na pozici staniční sestry akutního oddělení psychiatrie. Ve volném čase se věnuje rodině, cestování a sportu.
 


Staniční sestra psyhoterapeutické stanice: Eva Čermáková Lovacká

Eva Čermáková Lovacká studovala v letech 1979 – 1983 SZŠ v Karlových Varech. Po ukončení studia nastoupila do nemocnice v K. Varech na oddělení ORL a následně na Urologii. Od roku 1992 – 2011 pracovala jako zdravotní sestra ve vězeňské službě, Věznice Ostrov. Od roku 2011 nastoupila na psychiatrické oddělení  Nemocnice Ostrov jako směnná sestra. Od 1. 1. 2016 nastoupila na pozici staniční sestry psychoterapeutické stanice. Ve volném čase ráda cestuje a věnuje se rodině. 
 

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2018 NEMOS NET