Psychiatrické a psychoterapeutické oddělení

JP

12.09.2020 -    
  Vážený pane řediteli,
 
chtěl bych Vám co nejsrdečněji poděkovat za léčbu a pěči ,které se mi dostalo ve vaší nemocnici.Byl jsem vaším klientem od 25.5.do 14.8.tohoto roku a to na oddělení Psychiatrický výzkum,vedený panem primářem doktorem Tomášem Turkem.
Měl jsem již léta vleklé problémy.Úzkosti,deprese,alkoholismus - v součtu mizerie.Na podzim loňského roku jsem absolvoval léčbu v Červeném dvoře,po návratu jsem začal zkoušet ve Švandově divadle,přišla Corona a můj další sestup.Osobní setkání a následné konzultace s psychiatrem panem Radkinem Honzákem mě pak konfigurovaly za šťastných shod okolností k vám,do Ostrova a jsem za to nyní velmi vděčný.
Setkal jsem jsem se s něčím,co jsem naprosto nečekal.Neobyčejně citlivý a empatický,vlídný přístup personálu jak na oddělení B,tak především na oddělení A.
Troufám si říct,že jsem obdržel pozitivní šok,ale i vhled i náhled a pomoc terapeutů,zejména vedoucí mé skupiny,paní magistry Stelly Turkové.
Konečně se mi dostalo odborných rad,kterým jsem se rád poddal a cítím se po dlouhých letech neobyčejně vyrovnaný a cítím,že se mi opět vrací síla,která se soustavně vytrácela.
Celý tým kolem pana primáře je znamenitě sehraný a díky tomu panuje na celém oddělení harmonie a tolik potřebný klid.Pozoroval jsem na všech klientech významné pokroky,stejně jako se to dělo i mně.
Za největší devizu oddělení považuji vedlé neobyčejné vzájemné důvěry respekt,díky kterému zde vládla prakticky přátelská atmosféra,v takové míře jinde nevídaná.
 (přičemž slovem respekt nemíním toleranci,benevolenci nebo shovívavost).
Vaše psychiatrické oddělení je bezvýhradně jedinečné a patří mu můj upřímný a hluboký dík a ačkoli zůstávám v kontaktu,uchovávám ty nejlepší a nejvřelejší vzpomínky.
 Děkuji Vám z celého srdce.:-)
S úctou JP
 

PE

12.09.2020 - Dobrý den,
touto cestou bychom rádi vyjádřili velkou úctu a obdiv primáři
MUDr. Turkovi a jeho ženě a vlastně celému kolektivu oddělení akutní
psychiatrie a psychoterapie v Ostrově.
S tak obětavým, empatickým a lidským přístupem jsme se v životě nesetkali a už jsme
nevěřili, že tyto lidé ještě vůbec existují. Pomohli nám v nejtěžší situaci
v našich životech. Pan primář MUDr. Turek je člověk na svém místě a vedení nemocnice
by si mělo velice vážit, že pana primáře mají ve svých řadách.
 

25.08.2020 - Dobrý den,
chtěla bych touto cestou poděkovat Psychiatrickému oddělení Vaší nemocnice.
Děkuji panu primáři, mé psychoterapeutce Stelle, lékařům, všem sestřičkám, terapeutům za vřelý lidský a zároveň profesionální přístup ke mně. Děkuji za víru ve mne a znovunalezení mého Já.
Se srdečným pozdravem pacientka PSY II 

V.W.

19.11.2019 - ZDRAVÍM,  Blahopřeji nemocnici, mohu to potvrdit,za poslední dva roky jsem byla v péči  psychiatrického oddělení A i B třikrát,díky lékařům i sestřičkám jsem tam kde nyní jsem! V pořádku a pohodě! Velké DÍKY patří p.dr. E.BESHIROVI,  Ostrov může být hrdý,že má takového lékaře s velkým L.      Ať se daří,s pozdravem, v.w

PV

30.07.2019 - Chtěla bych poděkovat primářce psychiatrie Humenské za můj život, díky za email, který mi pomohl, jsem pacientka Dr.Borovanského a dost mi pomáhá překonávat nejtěžší chvíle.Děkuji Nashledanou 

0 1 2 3 4 5 6 
Ostatní názory

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2020 NEMOS NET