Psychiatrické a psychoterapeutické oddělení

Popis oddělení

Psychiatrické oddělení je jediným lůžkovým psychiatrickým zařízením v Karlovarském kraji. Poskytuje moderní a vědecky ověřenou terapii, hrazenou z prostředků veřejného zdravotnictví.

Léčba probíhá na 2 různě koncipovaných stanicích:

Akutní stanice (1. patro)

Stanice nabízí nepřetržitý kompletní servis, zjm. moderní psychofarmaka, podpůrné psychoterapeutické, psychosociální a arteterapeutické programy, dále relaxační techniky, fototerapii. V těžších případech elektrokonvulzivní terapii, výhledově magnetickou stimulaci mozku. Nadstandartní pokoje nejsou k dispozici.

Psychoterapeutická stanice (2. patro)

Co a jak léčíme?

Léčba na psychoterapeutickém oddělení je vhodná pro motivované pacienty s poruchami nálady, psychosomatickými obtížemi, neurotickými poruchami, které mohou spočívat v osobních problémech, postojích a mezilidských vztazích či vznikají působením stresu.

Turnusově – několikrát ročně – probíhají rovněž 6ti týdenní pobyty pro pacienty s psychotickým onemocněním v remisi se speciálně upraveným terapeutickým programem.

Chod oddělení je organizován komunitním způsobem, v léčbě kombinujeme psychoterapeutické, sociálně-rehabilitační a farmakoterapeutické přístupy. Hlavní léčebnou metodou je skupinová psychoterapie. Při sezeních s terapeutem pacienti usilují o sdílení vlastních problémů, otevřenou komunikaci s druhými, přijímají podporu i konstruktivní kritiku od ostatních. Léčba není léčbou klidem ani odpočinkem („na lůžku“), ale skládá se z různorodého celodenního programu, který částečně simuluje pracovní zátěž. Léčebný program svou podstatou napodobuje nároky běžného života.

Kromě skupinové psychoterapie využíváme i celou škálu moderních léčebných přístupů – arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, relaxační techniky, kognitivní trénink, práce s tělem.

Jak se k léčbě objednat?

Výhodou je doporučení od praktického lékaře, ambulantního psychiatra, klinického psychologa či jiného specialisty. Zájemci absolvují vstupní vyšetření – pohovor, při kterém se blíže seznámí s chodem oddělení, vyjasní si očekávání a terapeutickou zakázku, zváží se indikace (vhodnost) léčby pro daného zájemce. Ke vstupnímu rozhovoru je třeba se objednat telefonicky na tel: 353364344 nebo 353364115. Po vstupním rozhovoru bude domluveno datum přijetí, délka trvání hospitalizace (obvykle 4-6 týdnů), případně doporučena jiná forma léčby.

Pro koho naše léčba není vhodná?

Program oddělení není vhodný ani uzpůsobený pro mladistvé pacienty (do 18 let), pro gerontologické pacienty (nad 70 let), pro pacienty v akutním psychotickém stavu, s těžkými depresivními stavy s vážnými sebevražednými úmysly. Kontraindikací k přijetí jsou dále závislost na alkoholu, drogách, gambling, absence motivace k léčbě.
 
 

Kazuistické semináře

Na psychiatrickém oddělení pravidelně probíhají kazuistické semináře pro psychology v předatestační přípravě. V každém termínu se konají dva semináře, jeden od 10:00 do 12:00, druhý od 13:00 do 15:00. V jarním semestru r. 2020 se budou semináře konat v těchto termínech: 23. 1., 27. 2., 19. 3., 23. 4. a 21. 5. Případné změny v termínech budou uvedeny zde.

 

Ambulance - odborné poradny

Psychiatrická ambulance (přízemí budovy B, samostatný vchod zleva vně okolo domu)

Ordinační doba

po-pá – od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00 hodin

Psychiatrický stacionář

Stacionář se nachází v přízemí budovy B, samostatný vchod za domem, za psychiatrickou ambulancí. Součástí programu stacionáře je za dobrého počasí klimatoterapie ve Sportparku Ostrov a  každé úterý AT skupina určená pro motivované klienty se závislostní problematikou. Objednání probíhá předem přes ambulanci.

 


U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2020 NEMOS NET