Oddělení následné péče

Zajímavosti

Individuální přístup, aktivní a pasivní rehabilitace, intenzivní ošetřovatelská péče je předností oddělení následné péče. Cílem oddělení je návrat klienta do normálního plnohodnotného života a aktivní spolupráce s rodinou. Většina klientů na oddělení jsou senioři s průměrným věkem 80 let. Na oddělení se dostávají překladem z akutního oddělení nebo na základě doporučení praktického lékaře. Ztráta rodinného zázemí a vlastní fyzická neschopnost spolu s nemocničním prostředím působí na klienta negativně, proto je nutné zaměstnat klienta jak po fyzické, tak po psychické stránce. Personál klientům na oddělení pozorně naslouchá, procvičuje s nimi paměť, motoriku pomocí slovních her, psaní či skládání. Procvičuje s nimi celé tělo na lůžku i mimo lůžko, chodí s nimi na procházky po zahradě a připravuje pro ně i kulturní program, různé besídky, recitály. Nejdůležitější pro zlepšení celkového stavu klienta je spokojený, chápající a ochotný personál, který se klientovi intenzivně a plně věnuje.


Výhodou Oddělení následné péče umístěného v suterénu Nemocnice Ostrov je bezbariérový přístup do parku z pokojů klientů s posezením v letních měsících.

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2020 NEMOS NET