Oddělení následné péče

Kudrnáčová Věra

08.07.2018 - Vážený pane řediteli.
Touto cestou bych Vám z celého srdce poděkovala za přístup a profesionalitu při řešení problému s mojí maminkou Věrou Maršíkovou z Kryr které je 75 let a je po operaci stehení kosti, kterou jste přijmuli na následnou péči kvám do nemocnice Ostrov. Stakovou ochotou řešit můj problém o výkendu kterou mně věnovala p.Holá se tak nevidí. Té jsem poděkovala po telefonu. Od Vás by se měli jiné zdravotní instituce učit o jednání o pacienty lidskost a pochopení .  Ještě jednou velké díky  dcera Věra Kudrnáčová Kryry

Smetánka Michal

17.05.2018 - Vážený pane řediteli,

dovolte mi touto cestou poděkovat paní primářce MUDr. Natalii Krasenkové a celému zdravotnickému personálu z oddělení následné péče, včetrně paní doktorky Dagmar Humenské z psychiatrického oddělení, za mimořánou péči o naší babičku paní Věru Smetánkovou, která se u vás léčila téměř 4 měsíce .....

p.s. máte nejkrásnější "nemocniční" park, který dělá radost nejenom dětem :-)

s pozdravem, Ing. Michal Smetánka s rodinou

Gerner Jiří

16.10.2017 - Chtěl bych velmi poděkovat všem z oddělení ONP i z rehabilitace, kteří se o mne starali po autonehodě. Péče byla vskutku příkladná a také lidsky příjemná :-). Rád bych vám popřál mnoho příjemných a pohodových dní ve vaší náročné práci. A také samé hodné pacienty, a trpělivost do těch dnů méně příjemných. Ještě jednou díky. 

Hybnerová Renata

19.05.2017 - Vážení, posledních několik týdnů byla na Oddělení následné péče Nemocnice Ostrov hospitalizována má babička, paní Lidmila Ferková. Ráda bych touto cestou jménem babičky a celé naší rodiny poděkovala celému pracovnímu týmu oddělení, v čele s paní primářkou Natalijí Krasenkovou, za skvělou péči, ochotu a osobní přístup k pacientům. Paní primářka je nejen velký profesionál, ale také člověk s velmi lidským přístupem jak k pacientům, tak k rodinným příslušníkům. Sestřičky byly vždy velmi milé a ochotné pomoci. A zvláštní poděkování za péči patří také panu Pepovi. Ještě jednou děkujeme za vše a přejeme mnoho úspěchů ve vaší nelehké práci. Renata Hybnerová 

Markvartová Hana, Mg

24.12.2016 - Ráda bych touto cestou poděkovala všem zaměstnancům ONP, kteří pod vedením paní primářky MUDr. Natalije Krasenkové pečovali o naši maminku Mgr. Milušku Houškovou. Při jejich nelehké práci jsme se vždy setkávali s milým a profesionálním přístupem, který pomáhal pacientům i jejich rodinným příslušníkům překonávat obtíže spojené s nemocí a hospitalizací. Děkujeme za vaši ochotu a trpělivost, přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, pohody a úspěchů. Jménem rodiny Mgr. Hana Markvartová 

0 1 2 
Ostatní názory

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2020 NEMOS NET