Oddělení následné intenzivní péče - NIP

Zajímavosti

Naše oddělení je největší tohoto typu v naší republice. Bylo ohodnoceno pasportizací ministerstva zdravotnictví jako jedno z nejlepších a nejkvalitnějších.

Nabízíme canisterapii, dvoufázovou každodenní rehabilitaci, ergoterapii, máme psychologické i psychiatrické zázemí.

Je specifické propojením intenzivní a dlouhodobé péče, což vyžaduje široký záběr dovedností a znalostí personálu, které jsou nutné při širokém spektru základních i komplikujících onemocnění.

Máme velice dobře ošetřenu antidekubitální péči, systémem vlhkého hojení jsme schopni zaléčit i velmi rozsáhlé proleženiny, se kterými někteří naši klienti přijíždí.

Nabízíme bazální stimulaci zaškoleným středním zdravotnickým personálem na velmi dobré úrovni.

Kontakt s rodinami našich klientů a poskytování podrobných informací je základní a samozřejmou součástí našich služeb. 

Semináře 

Semináře a jiné vzdělávací akce oddělení naleznete zde.


U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2018 NEMOS NET