Oddělení následné intenzivní péče - NIP

Kebrlová Eva

27.10.2020 -

Vážení členové vedení nemocnice v Ostrově,

ráda bych jménem rodiny Josefa Jiránka, který byl v péči odd. NIP, poděkovala za poskytnutou péči. Dědečkovi jste bez nadsázky zachránili život.

Z předchozího léčebného zařízení byl přeložen jako ležící nepohyblivý pacient s velmi nejistou prognózou. Lidským přístupem a vlídným zacházením v kombinaci s vysoce profesionální lékařskou péčí jste dokázali dědu v pravém slova smyslu postavit na nohy. Dnes, po několika týdnech v domácí péči, chodí po domě bez holí a s oporou i kolem domu, sám se obslouží!

A za to vše vděčíme jen a jen vám - ve srovnání s předchozí péčí jiných zdravotnických zařízení. Prosím, předejte naše veliké poděkování všemu personálu odd. NIP I.

Přejeme v této nelehké době všem vašim zaměstnancům hlavně hodně zdraví a v mezích možného osobní pohody. Velice si vás všech vážíme.

Za rodinu Jiránkovu

Eva Kebrlová

Brožová Petra

10.04.2020 - Dobrý den pane řediteli. Od ledna u je vás na oddělení NIP II hospitalizován pan Josef Kóňa. Tímto bych chtěla poděkovat celému oddělení jak se o tatínka starají, jsou obětaví, trpěliví. Každý den voláme a vždy si nás najdou čas a o tatínkovi nás informují, což je pro nás v téhle době moc důležité a psychicky nás to podpoří. Chtěla bych moc poděkovat sestřičce Pavle Rödlové, že nám umožňuje s tatínkem videohovor přes telefon, pomáhá to i jemu. Tímto tedy všem moc děkujeme, jsou všichni skvělí se srdcem na správném místě. Za rodinu pana Kóni Petra Brožová 

Košík Ondřej

31.01.2020 - Zdravím, Chtěl bych aspoň tímto způsobem, mockrát poděkovat a vyjádřit můj hluboký obdiv,kolektivu oddělení NIP I a II. nemocnice Ostrov. Pět týdnů u Vás byla hospitalizována moje mamka p. Olga K. Při první návštěvě, jsem myslel, že už nikdy neopustí nemocniční lůžko, protože její stav byl z mého laického hlediska téměř hrozivý. K mému údivu dnes 31.1.2020 byla propuštěna z Vaší nemocnice domů, se znova nabitým sebevědomím a doufám, že hlavně se značně vylepšeným zdravotním stavem, odpovídající věku. Proto Vám, kolektivu těchto dvou oddělení děkuji za péči věnovanou s citlivostí a velkou profesionalitou. Jak jsem na vlastní oči mohl i vidět, tak se i nemohoucí člověk upoutaný na lůžko a spoléhající pouze na pomoc odborníků, může dočkat u Vás důstojného a milého zacházení. Škoda, že zatím jsou s tímto přístupem bohužel,jen vyjímky. Dále musím i pochválit, Vaší výbornou komunikaci s příbuznými, kdy dostávali informace o léčbě i možnostech návštěv, případně SMS zpráv při nějakých změnách. Přeji Vám, ať si udržíte tento vysoký standard, a aby i další budoucí Vaši pacienti, opouštěli Vaši nemocnici v odpovídajícím zdravotním stavu a s radostí do dalších let. Tak děkuji a s pozdravem Košík O. 

Zemanová Lucie

04.02.2019 - Vážený pane řediteli,
 ráda bych Vám touto cestou chtěla vyjádřit poděkování a vyslovit pochvalu  všem Vašim zaměstnancům z oddělení p.primáře Abdulhamida Alwaila -  NIP, DIOP I.,II. a zdravotně sociální pracovnici p. Leoně Schenkové za jejich osmiměsíční péči a spolupráci při hospitalizaci mého otce p. Miroslava Ištoka. 
 Ve všech se snoubí lidskost a profesionalita a Vy jako ředitel můžete být hrdý, že takové osobnosti jsou součástí Vašeho nemocničního týmu.
S pozdravem
Lucie Zemanová

Jandová Irena

03.10.2018 -

Dobrý den paní Vančová,

 

v pondělí jsem Vás nezastihla, a alespoň touto cestou Vám moc děkuji za zajištění převozu Petra na Vaše oddělení, a hlavně do Vaší péče.

Rozdíl v přístupu, jednání a léčbě byl opravdu markantní.

Oceňuji Vaší práci, která je posláním, jinak by Vaše oddělení nebylo na takové úrovni, na jaké je.

Děkuji Vám za Petrovu péči, jednání, sílu a naději.

Mé poděkování patří i Vašemu personálu, sestrám a bratrům, kteří vždy jednali rovně, mile a lidsky.

 

Ať se Vám stále daří. 

S pozdravem

Irena Jandová

0 1 2 
Ostatní názory

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2020 NEMOS NET