Oddělení následné intenzivní péče - NIP

Zemanová Lucie

04.02.2019 - Vážený pane řediteli,
 ráda bych Vám touto cestou chtěla vyjádřit poděkování a vyslovit pochvalu  všem Vašim zaměstnancům z oddělení p.primáře Abdulhamida Alwaila -  NIP, DIOP I.,II. a zdravotně sociální pracovnici p. Leoně Schenkové za jejich osmiměsíční péči a spolupráci při hospitalizaci mého otce p. Miroslava Ištoka. 
 Ve všech se snoubí lidskost a profesionalita a Vy jako ředitel můžete být hrdý, že takové osobnosti jsou součástí Vašeho nemocničního týmu.
S pozdravem
Lucie Zemanová

Jandová Irena

03.10.2018 -

Dobrý den paní Vančová,

 

v pondělí jsem Vás nezastihla, a alespoň touto cestou Vám moc děkuji za zajištění převozu Petra na Vaše oddělení, a hlavně do Vaší péče.

Rozdíl v přístupu, jednání a léčbě byl opravdu markantní.

Oceňuji Vaší práci, která je posláním, jinak by Vaše oddělení nebylo na takové úrovni, na jaké je.

Děkuji Vám za Petrovu péči, jednání, sílu a naději.

Mé poděkování patří i Vašemu personálu, sestrám a bratrům, kteří vždy jednali rovně, mile a lidsky.

 

Ať se Vám stále daří. 

S pozdravem

Irena Jandová

Jelínková T.

29.08.2018 -    Vážený pane primáři.
Dovolte mi touto cestou poděkovat celému Vašemu oddělení Následní intenzivní péče (NIP1 a NIP2) za péči o mého manžela Josefa Jelínka, který byl přivezen ve velmi vážném stavu na Vaše Oddělení po komplikované operaci slinivky břišní z oddělení ARO Děčínské nemocnice.
 
  V první řadě hluboké poděkovaní patří týmu lékařů:  MUDr. Vlastě Vančové, MUDr. Miroslavě Stádníkové, MUDr. Janě Šutákové, MUDr. Olexandru Tsokovi. Jejích vysoce profesionální péče, odbornost, trpělivost, lidský přístup společně s práci a úsilím pracovníků ostatních diagnostických oddělení Vaši nemocnice zajistili stav postupného uzdravování manžela.
 
Vřelý dík patří zdravotním sestřičkám/bratrům, sanitářům, sanitářkám, rehabilitačním sestřičkám, uklízečkám, pracovníkům kuchyně, kteří poskytují každodenní velice těžkou, piplavou péčí s vysokou profesionalitou, úsměvem na tváři, neuvěřitelným lidským přístupem. Bohužel mohu uvést jenom několik jmen lidi z prvního týmu NIP 1 (znám je nejdéle), pracují s neskutečnou nápomocností, pomáhají jeden druhému. Zdravotní sestry/bratr Jan, Stefanie, Šárka, Renata, Hana, Sa&sca ron;a, V eronika. Sanitáři/ky Richard, Eliška, Valerie, Pavlina, Jana, Marcela (NIP 2). Uklízečky Ivona, Jiřina.  
 Obzvlášť chci ohodnotit práci starší generaci: paní Elišky, Marcely, pana Richarda. Nehledě na věk (a tato práce přináší velké zdravotní komplikace zad, působí na psychiku), věnuji se pacientům s neskutečnou trpělivosti a láskou, dokážou ukočírovat netrpělivost mladých (velice schopných) kolegů. Jsou základem každodenní piplavé péči o pacienty. Dělají svoji práci srdíčkem, Jsou skutečným vzorem pro mladou generaci. 
 
  Bohužel zatím nemohu uvést jména sestřiček a sanitářů z NIP 2 a rehabilitačních sestřiček, Manžel je na NIP 2  pouze jeden týden a já jména děvčat ještě neznám. Odvádějí úžasnou práci s neskutečnou profesionalitou.
 
  Děkuji Vám, pane primáři že skvělé vedení oddělení.
 
  S hlubokou úctou Jelínková T. 

Foit Michal

14.02.2017 - Chtěli bychom tímto mailem poděkovat za úžasný přístup celého Oddělení následné intenzivní péče k naší mamince, paní Helze Foitové, která u Vás byla hospitalizována od prosince 2016 do ledna 2017. Povedlo se Vám vrátit ji do života, který si teď naplno užívá.
 
Během našich častých návštěv jsme byli svědky profesionálního a lidského přístupu veškerého personálu. Zachovat si přátelský a laskavý přístup při takto náročné práci je opravdu úctyhodné. V těžkých chvílích jste celé naší rodině dodávali sílu, energii a optimismus. Příjemně na nás působilo i prostředí oddělení i celé nemocnice. Cítili jsme se spíš jako v hotelu než ve zdravotnickém zařízení. Ještě jednou moc děkujeme. Maminka Vás všechny pozdravuje a chce se na Vás přijet brzy podívat.
 
S pozdravem Michal Foit - syn, Pavla Foitová - dcera, Stanislav Foit - manžel

Zuzana Rychnavská

21.04.2016 - Chtěla bych touto cestou poděkovat oddělení NIP za péči, kterou jste věnovali mému manželovi, panu Ing. Emilovi Rychnavskému. Lidský i profesionální přístup nejen k manželovi, ale i k nám příbuzným jsem ještě nezažila v žádném zdravotnickém zařízení. Děkuji všem zaměstnancům NIP I. Zuzana Rychnavská

0 1 
Ostatní názory

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2019 NEMOS NET