Oddělení následné intenzivní péče - NIP

Pro klienty/ příbuzné

Doba návštěv není vymezena, navštívit svého blízkého můžete každý den, v kteroukoliv dobu s přihlédnutím k provozu na oddělení (toalety, vyšetřovací a léčebné procedury, …) a stavu klienta, nejlépe v odpoledních hodinách. Počet návštěvníků, dobu pobytu a chování u lůžka je nutno přizpůsobit stavu klienta a hygienicko-epidemiologickému režimu oddělení.

Zdravotní stav klientů na oddělení intenzivní péče je velmi vážný a je ohrožen zejména nozokomiálními infekcemi (infekce získané v nemocnici), proto vás prosíme o respektování případných hygienických opatření (budou vám vysvětlena).

K dispozici je vám též psycholožka a duchovní (kontakt vám poskytne sestra).

Váš blízký se nachází v dlouhodobém kritickém stavu, který nebylo možno zvládnout na lůžku akutní intenzivní péče, jeho vyhlídky na uzdravení jsou nadále nejisté, případné zlepšování jeho stavu bude postupovat pomalu, obrňte se, prosím trpělivostí.

Vaše účast na péči o vašeho blízkého je velmi vítána. Spočívá v poskytnutí informací o jeho anamnéze (minulosti), včetně vyplnění dotazníku (poskytne sestra), psychologické podpoře a eventuálně účasti při bazální stimulaci, rehabilitaci a ergoterapii po zácviku sestrou nebo fyzioterapeutkou.

Uvědomujeme si, že může být někdy obtížné porozumět všem termínům, které používají lékaři a sestry.

Pokud něčemu nerozumíte, neváhejte se nás zeptat.


U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2019 NEMOS NET