Oddělení klinické biochemie

Zajímavosti

V květnu 2013 provedena konsolidace laboratoří Nemocnice Ostrov a Sokolov, čímž došlo ke sjednocení přístrojového vybavení a dodavatelských firem pro obě laboratoře - hlavní dodavatel firma ROCHE. Díky tomu byla umožněna větší spolupráce obou laboratoří – převedení provádění málo frekventovaných metod z OKB Ostrov do sokolovské laboratoře, vzájemná zastupitelnost a výpomoc v krizových situacích, zkvalitnění péče o pacienta (porovnatelnost výsledků z obou laboratoří – stejná metodika měření, stejné referenční rozmezí jednotlivých parametrů).

Laboratoř Nemocnice Ostrov neustále pracuje na zkvalitňování poskytovaných služeb. Důkazem je úspěšně absolvovaný Audit I společnosti NASKL v říjnu roku 2011 a následná obhajoba a navýšení o další stupeň na Audit II společnosti NASKL v říjnu 2013 a v říjnu 2015.


U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2018 NEMOS NET