Oddělení klinické biochemie

Zdravotnické služby - výkony

Registrovaná laboratoř

Laboratoř Nemocnice Ostrov provádí základní a specializovaná vyšetření biologických materiálů humánního původu v oblasti klinické biochemie a hematologie a konzultační služby. Je evidována v Registru klinických laboratoří pro odbornost 801. Splnila základní technické a personální požadavky pro vstup do tohoto Registru a obdržela Osvědčení o registraci.

Vstupem do Registru se laboratoř zavazuje k postupnému zvyšování kvality své práce s ověřením dosažené úrovně, a tím přispívá k lepší péči o klienty nemocnice.

V roce 2011 proběhl na Oddělení klinické biochemie úspěšně Audit I. podle normy (ISO 15189) NASKL ČLS JEP (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně) a laboratoř následně obdržela Osvědčení o absolvování Auditu I. pro odbornost 801. Na konci roku 2013 se připravuje laboratoř na Audit II. NASKL ČLS JEP.

Odborné poradny

Své služby laboratoř poskytuje 24 hodin denně, je tedy pro lékaře zajištěna dostupnost výsledků v jakoukoliv denní i noční dobu.

V režimu rutinního provozu poskytuje laboratoř široký sortiment biochemických a hematologických parametrů. Výsledky vyšetření, která jsou prováděna denně, jsou k dispozici do 2-4 hodin od doručení vzorků do laboratoře.

Statimová vyšetření jsou určena pro závažné, život ohrožující stavy a akutní změny stavu nemocných, kdy laboratorní výsledky mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit včasné stanovení diagnózy a následné léčby pacienta.

Výsledky jsou dostupné do 60 – 90 minut od doručení vzorku do laboratoře.

Další podrobnosti a důležité informace o laboratoři Nemocnice Ostrov včetně seznamu prováděných vyšetření naleznete v aktuální Laboratorní příručce.


U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2017 NEMOS NET