Oddělení klinické biochemie

Zdravotnické služby - výkony

Registrovaná laboratoř

Laboratoř Nemocnice Ostrov provádí základní a specializovaná vyšetření biologických materiálů humánního původu v oblasti klinické biochemie a hematologie a konzultační služby. Je evidována v Registru klinických laboratoří pro odbornost 801. Splnila základní technické a personální požadavky pro vstup do tohoto Registru a obdržela Osvědčení o registraci.

Vstupem do Registru se laboratoř zavazuje k postupnému zvyšování kvality své práce s ověřením dosažené úrovně, a tím přispívá k lepší péči o klienty nemocnice.

Každé dva roky laboratoř absolvuje pravidelné kontrolní audity společnosti NASKL ČLS JEP a tím zaručuje kvalitní certifikované služby klientům nemocnice i ambulantním lékařům.
 

Odborné poradny

Své služby laboratoř poskytuje 24 hodin denně, je tedy pro lékaře zajištěna dostupnost výsledků v jakoukoliv denní i noční dobu.

V režimu rutinního provozu poskytuje laboratoř široký sortiment biochemických a hematologických parametrů. Výsledky vyšetření, která jsou prováděna denně, jsou k dispozici do 2-4 hodin od doručení vzorků do laboratoře.

Statimová vyšetření jsou určena pro závažné, život ohrožující stavy a akutní změny stavu nemocných, kdy laboratorní výsledky mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit včasné stanovení diagnózy a následné léčby pacienta.

Výsledky jsou dostupné do 60 – 90 minut od doručení vzorku do laboratoře.

Další podrobnosti a důležité informace o laboratoři Nemocnice Ostrov včetně seznamu prováděných vyšetření naleznete v aktuální Laboratorní příručce.


Ke stažení:

Příloha č.1: Seznam výpočtových vztahů používaných v OKB Nemocnice Ostrov
Příloha č.2: F-OKB-73 Vyšetření smluvní laboratoře OKBH Nemocnice Sokolov
Příloha č.3: F-OKB-73 Vyšetření smluvní laboratoře Spadia
Příloha č.4: Žádanka OKB Nemocnice Ostrov
 
U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2020 NEMOS NET