Nutriční terapeut a gastro

Zdravotnické služby - výkony

Nutriční terapeut poskytuje individuální péči klientovi na základě požadavku z oddělení v případě, že je potřebná nutriční intervence (propočet energetické a biologické hodnoty přijímané stravy, výpočet BMI, bazálního metabolizmu a edukace o ordinované dietě, popř. konzultace jídelníčku s nutričním terapeutem). Nutriční terapeut poučí klienta o dietě, předá mu edukační materiály a naučí ho s nimi pracovat. Může konzultovat s klientem jeho individuální požadavky na stravu. Zjistí-li nutriční terapeut, že naordinovaná dieta klientovi a jeho zdravotnímu stavu nevyhovuje (např. je nutná mletá strava nebo naopak, klient má hlad, jiné stravovací návyky apod.), konzultuje s ošetřujícím lékařem změnu diety nebo přípravky enterální výživy a doplňky stravy, popř. suplementaci některých látek.

V případě individuálních požadavků na stravu poskytuje nutriční terapeut na přání klienta konzultace (potravinové alergie a intolerance, náboženské a duchovní aspekty při výběru surovin a technologické přípravě pokrmů, individuální dietní požadavky po určitých operacích (např. stomie, bandáž žaludku), při dialýze apod.

Vyžaduje- li to situace nebo požádá - li o to klient, zajistí nutriční terapeut edukaci osoby, která bude zajišťovat klientovi stravu v domácím ošetření. 


U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2020 NEMOS NET