Informace pro pozůstalé

Přes zármutek, který prožíváte z odchodu vaší blízké osoby, je potřeba zařídit některé nezbytné záležitosti. Pro usnadnění máme pro vás několik rad:

Osobní věci zesnulého

Věci vám předají na oddělení, kde byl hospitalizován. Při převzetí budete požádáni o předložení průkazu totožnosti.

Finanční hotovost, cennosti, platební karty a vkladní knížky

Cennosti budou předány příslušnému soudu jako předmět dědického řízení (zajišťuje zdravotně sociální pracovnice).

Klíče

Pokud pozůstalý nemá shodné bydliště budou klíče rovněž odevzány příslušnému soudu. V případě, že zemřelý nemá trvalé bydliště v našem okrese, nemocnice podá písemnou zprávu příslušnému soudu. Teprve na základě rozhodnutí soudu po projednání dědictví budou věci předány.

Občanský průkaz, pas, kartička pojištěnce, řidičský průkaz

Pokud měl zemřelý u sebe, předává je nemocnice na matriku Městského úřadu v Ostrově. Jinak připadá povinnost odevzdat je orgánu příslušnému k jeho vydání pozůstalému, který u sebe tyto doklady má. Po domluvě může tento úkon zařídit pohřební služba.

Regulační poplatky

Nemocnice přihlásí vzniklou pohledávku do dědického řízení. Po ukončeném řízení se dědic dostaví s písemným rozhodnutím soudu na recepci nemocnice. Platbu lze provést:

  • Hotově
  • Platební kartou
  • Bankovním převodem

Pohřební službu

Pohřební službu si můžete vybrat podle vlastního uvážení. Zajistí vše potřebné pro důstojné rozloučení se zesnulým včetně všech formalit s tím spojených. Přebírá i oblečení pro zemřelého ke smutečnímu obřadu.

Úmrtní list

Úmrtní list vystavuje matrika podle místa úmrtí – tedy na Městském úřadu v Ostrově. Na matriku se pozůstalí dostaví až po pohřbu se všemi matričními dokumenty zesnulého (rodný list, oddací list) a s fakturou za pohřeb.

Změna v občanském průkazu

Po obdržení úmrtního listu manžela, manželky je třeba do 15 dnů požádat o vydání nového občanského průkazu s uvedením rodinného stavu vdovec, vdova.

Úřad práce – státní sociální podpora

Na základě podané žádosti má na pohřebné jednorázově nárok osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Příjem rodiny se nezjišťuje.

Zapůjčené kompenzační pomůcky

Vrácení konzultujte na příslušné zdravotní pojišťovně (nevrací se nástavec na WC, klozetové křeslo a hole)

V případě, že budete potřebovat radu, kdykoliv se můžete obrátit na naši zdravotně sociální pracovnici.


Ostrovská nemocnice je nejoblíbenější nemocnicí Karlovarského kraje

12.12.2018 - Již po třetí se stala nejoblíbenější nemocnicí Karlovarského kraje Nemocnice Ostrov. O primátu v kategorii Bezpečnost a spokojenost rozhodli samotní hospitalizovaní pacienti. V...

Mikuláš a jeho družina obdarovali nejen děti zaměstnanců..

07.12.2018 - Mikulášskou nadílku pro děti zaměstnanců pořádala Nemocnice Ostrov jako každý rok začátkem prosince. Andělské dílny zaměstnaly ručičky šikovných dětí naplno a tak si za...

Archiv novinek

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2018 NEMOS NET