Historie

"Byl Vám předán do užívání objekt, na kterém pracovalo desítky našich zaměstnanců a různých podniků resortních ministerstev. Naší snahou bylo provést dílo tak, abyste byli plně spokojení a objekt aby sloužil svému účelu a ke spokojenosti naší socialistické společnosti.", takto zní úvodní věta předávacího protokolu okresní Nemocnice Ostrov dne 20. listopadu 1961, kdy byla stavba slavnostně dokončena.

Plány na vybudování nemocnice v regionu podkrušnohoří však sahají již do doby normalizační historie 50 let minulého století, kdy byla na vrcholu priorit těžba uranu na Jáchymovsku, a proto bylo nutné zabezpečit zdravotní péči v tomto regionu. Vlastní stavba nemocnice začala v říjnu 1957, stavbu realizoval podnik Pozemních staveb Karlovy Vary a jediným investorem stavby byl Národní podnik Jáchymovské doly.

Stavba nemocnice se uskutečnila na zelené louce, spíše však planině mimo úroveň města a na její realizaci se podíleli i takzvaní „potrestaní" z nedaleké věznice. Hlavním stavbyvedoucím byl Jan Horník.

Nemocnice Ostrov byla na svou dobu koncipována jako špičkové, moderní monoblokové zařízení pro pracující třídu převážně pocházející z nedalekých dolů. Ve své době nemocnice počítala až s kapacitou 600 lůžek, což je oproti dnešním 300 značný rozdíl. Rozdíl, který je založen na skutečnosti, že se tehdy počítalo s mnoha lůžkovými pokoji (6 - 7 osob). Vůbec se nepočítalo s klientským přístupem, nebyly zde vůbec žádné obslužné místnosti jako např. kavárna apod. Taktéž zde nebyly vyčleněny žádné administrativní prostory pro vedení nemocnice. Vše bylo podřízeno maximalizaci lůžkové kapacity.

Nemocnice Ostrov byla po celou dobu své počáteční existence součástí organizace OÚNZ (Okresní ústav národního zdraví) a v rámci řízení pod ní spadala i místní poliklinika v Hroznětínské ulici. Po celou dobu své historie vždy vykazovala vynikající výsledky na jednotlivých odděleních, například oddělení gynekologie bylo vyhledáváno klientkami na porod z celé republiky, neméně úspěšné bylo v 80 a 90 letech i oddělení ortopedie.

V roce 1994 prošla ostrovská nemocnice zásadní transformací a stala se dle počtu lůžek největším soukromým nestátním zdravotnickým zařízením.

Dalším významným mezníkem v existenci nemocnice se stává rok 2008. Změna vlastnické struktury a formulace nové vize znamená zahájení zásadního procesu změny, který se týká všech činností nemocnice.

 
 

Lékaři z Centra jednodenní a plánované chirurgie nemocnice v Ostrově mají za sebou téměř 900 operací

17.07.2017 - Jeden rok funguje v ostrovské nemocnici Centrum jednodenní a plánované chirurgie. V červnu minulého roku transformovala nemocnice Ostrov akutní chirurgickou péči na plánovanou jednodenní...

Uzavírky oddělení v době letních prázdnin

30.06.2017 - Vážení pacienti, dovolujeme si Vás informovat, že v době letních prázdnin dojde k omezení provozu na několika odděleních. Přesné informace naleznete na http://www.nemostrov.cz/uzavirky-oddeleni/....

Archiv novinek

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2017 NEMOS NET