Gynekologicko - porodnické oddělení

Zdravotnické služby - výkony

Oddělení se skládá z oddělení gynekologie, porodního a operačního sálu, šestinedělí a ambulance.

Oddělení gynekologie

Zahrnuje jednotku intenzivní péče, kde pobývají pacientky 1-2 dny po operaci v závislosti na pooperačním stavu a pacientky, jejichž stav vyžaduje intenzivní sledování a péči. Je to jediná část našeho oddělení, kde nejsou ze zcela pochopitelných důvodů povoleny návštěvy. Po té jsou pacientky přestěhovány na lůžkové oddělení gynekologie, na kterém jsou zároveň hospitalizovány ženy k různým diagnostickým vyšetřením, pacientky s některými ženskými nemocemi či po malých operačních výkonech a rizikové těhotenství. Součástí oddělení je i pokoj pro pacientky po ambulantně provedených malých operačních výkonech, kdy není nutné přijetí na nemocniční lůžko. Ženy se zde zotaví po výkonu a podané anestezii a zhruba po 4 hodinách odchází domů. Malé operační výkony, přerušení těhotenství, abraze a další provádíme denně, s nutností předchozího telefonického objednání. K výkonu je nutné doporučení od obvodního gynekologa a interní předoperační vyšetření.
 

Operativa

Z okruhu operativy je třeba zdůraznit kromě krátkých objednacích lhůt preferenci operačního postupu poševní cestou a možnost laparoskopie. Obě metody výrazně snižují pooperační zátěž pacientky a umožňují rychlejší návrat do normálního života. Dále provádíme celou škálu standardních gynekologických i porodnických operací, provádíme také hysteroskopie, jedná se o metodu optického vyšetření dutiny děložní v celkové anestézii s možností cíleného odběru tkáně k histologickému ověření. Tento výkon se provádí s jednodenní hospitalizací pacientky a je nutné se objednat.
 

Porodnictví

Naše porodnice prošla kompletní rekonstrukcí. Kromě příjemného a rodinného prostředí, vyniká nejmodernějším vybavením porodních a operačních sálů. V porodnici najdete ambulanci, ultrazvukovou místnost, šatnu pro doprovod rodičky, 2 observační pokoje, 2 samostatné porodní boxy a operační sál.
 

Ambulance - odborné poradny

1. Ambulance v přízemí

V ambulantní složce vedle běžné péče na úrovni obvodního gynekologa můžeme zajistit vyšetření příčin sterility (neplodnosti) a akutní vyšetření. Dále pak konsiliární vyšetření pro ostatní oddělení.
Pondělí 7.30 - 10.30 13.30 - 15.00
Úterý 7.30 - 10.30 13.30 - 15.00
Středa 7.30 - 10.30                       13.30 - 15.00
Čtvrtek 7.30 - 10.30 13.30 - 15.00
Pátek 7.30 - 10.30  

2. Ambulance ve 4. patře u porodního sálu

Pohotovost 24 hodin denně
7:00 - 15:00 hod. - prenatální poradna
12:30 - 15:00 hod.,každý čtvrtek - indikační poradna:objednání k operaci

3. Ultrazvuková vyšetření

  • V našem oboru provádíme ultrazvuková vyšetření abdominální a vaginální sondou na novém, velmi kvalitním přístroji jednak pacientkám hospitalizovaným v naší nemocnici, jednak ambulantním pacientkám, které k nám posílají jejich vyšetřující gynekologové.
Vyšetření provádíme každý den ve 4.patře.
Pondělí 11.00 - 12.30
Úterý 11.00 - 12.30
Středa 11.00 - 12.30
Čtvrtek 11.00 - 12.30
Pátek 11:00 - 12:30
Na oddělení byl zakoupen špičkový sonograf, který umožňuje podrobnější vyšetření klientek. Využíván je nepřetržitě.

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2018 NEMOS NET