Gynekologicko - porodnické oddělení

Pro maminky a příbuzné

Předporodní kurzy

Porodnice Ostrov Vám nabízí předporodní kurzy v relaxační místnost v budově B areálu Nemocnice Ostrov.  Jednotlivými lekcemi Vás provází personál porodnického a novorozeneckého oddělení.

Od května 2017 Vám nabízíme dvě formy předporodních kurzů: skupinový a individuální.

Skupinový předporodní kurz

Je běžnou a nejoblíbenější formou předporodního kurzu. Předností skupinové formy je sdílení zkušeností mezi účastníky, široká diskuse účastníků obohacující všechny účastníky kurzu, navazování přátelství mezi účastníky. Kurz je organizován formou šesti lekcí, během nichž se dozvíte veškeré potřebné informace týkající se těhotenství, porodu, šestinedělí, péče o novorozence a kojence……

Kurz je vhodný pro těhotné od 30. týdne gravidity, probíhá každý čtvrtek od 16:00 hodin. Vzhledem ke kapacitním možnostem je maximální počet účastnic kurzu 7 žen, aby byly podmínky pro účastníky kurzu příjemné a pohodlné.                                      

Cena kurzu je 850 Kč / 6 lekcí (délka 1 lekce je 180 min). Součástí je občerstvení pro účastnice kurzu (teplé nápoje, studené, ovoce..... dle nabídky).  

Individuální předporodní kurz 

Specifická forma kurzu šitá Vám na míru. Individuální kurz má výhodu v tom, že jste na kurzu pouze Vy se svým partnerem a lektorkou, která se věnuje pouze Vám. Na rozdíl od kurzů skupinových, kde je program a časový harmonogram pevně stanoven, je náplň individuálního kurzu plně podřízena Vašim specifickým potřebám.
Individuální předporodní kurz je rozdělen na:

 • Porodnický blok (předporodní období, porod+ prohlídka sálu...)/1300,- Kč
 • Novorozenecký blok (kojení, péče o novorozence…..)/1300,- KčKurz je určen pro těhotné v pokročilém týdnu těhotenství, které by nestihly odchodit jednotlivé lekce; dále páru časově vytíženému; párům z daleka.

Cena bloku je 1300,- Kč (délka lekce je cca 180 min/dle Vašich potřeb). Součástí je malé občerstvení pro pár (teplé nápoje, studené, ovoce……).

Některé zdravotní pojišťovny v rámci svých příspěvkových programů nabízejí svým klientům finanční příspěvek na úhradu platby za absolvovaný předporodní kurz. Zjistěte si, zda a za jakých podmínek Vaše pojišťovna na tyto kurzy přispívá, a příspěvek využijte.

Budoucí maminky se mohou na kurz přihlásit e-mailem: gyn@nemosambulance.cz  nebo na tel. čísle  +420 730 803 313  (pouze út, čt, pá od 8- 13:00).


Předporodní péče

Zabezpečujeme komplexní péči o těhotné v ambulanci s ultrazvukovým přístrojem v průběhu celého těhotenství, tj. v rámci prenatálních poraden a screeningových sonografických vyšetření. Pokud rodička absolvovala prenatální péči v průběhu těhotenství u obvodního gynekologa a má zájem rodit v naší porodnici, je vhodné absolvovat prenatální poradny v posledním týdnu před termínem u nás, ale není to nutností. Klientky se zájmem rodit v naší porodnici se k porodu nemusí objednávat. Zájem o nadstandardní pokoj vyjádří klientky při příjmu na oddělení, či šestinedělí. V případě zájmu porodnice poskytuje pro rodičku a její doprovod jednorázová, případně opakovaná informativní setkání o průběhu porodu.Tato setkání provádí porodní asistentka nebo lékařka MUDr. Markéta Draská, kontakt: 353 364 143.

Průběh porodu a podmínky pro porod

Při příjmu je rodička komplexně vyšetřena - jedná se o vyšetření vaginální, dále ultrazvukové, kde se zjišťuje poloha miminka, jeho orientační váha a průtok krve pupečníkem - tzv. Doppler vyšetření a kardiotokografické vyšetření (CTG), kde se monitoruje děložní činnost a ozvy srdíčka miminka. Dle stádia porodu se pak maminka přesune na porodní box, či do observační místnosti. Doprovod u porodu je zdarma. Doprovázet rodičku může vždy pouze jedna osoba. Po příchodu do porodnice se doprovod převleče do nemocničního prádla a k odložení osobních věcí slouží šatna se skřínkami na zámek. Při porodu císařským řezem nemá doprovod povolen přístup na operační sál. Doprovod k porodu kromě rodinných příslušníků může být jakákoliv blízká osoba. Doprovod může zůstat s rodičkou po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány a snaží se vyhovět přáním rodičky. Porodní plán je vhodné konzultovat při příjmu s personálem porodnice.

I. Doba porodní: připravovací doba

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou jednak vlastní porodní boxy a dále tzv. observační pokoje.
Porodní boxy/sály jsou 2 - žlutý, spíše dynamický a veselejší a modrý, spíše uklidňující a melancholický. Na každém porodním sále je sociální zázemí - WC a prostorná sprcha, do které se pohodlně vejde rodička s doprovodem a i relaxačním míčem, sloužící hlavně k relaxaci a tlumení porodních bolestí, dále relaxační vana, moderní polohovací porodní lůžko a vyhřívané novorozenecké lůžko s vybavením pro novorozence. Porodní lůžko je možné nastavit do rozmanitých poloh, které přizpůsobíme požadavkům a potřebám rodičky. Je vybaveno různými pomůckami, zejména madly, které mohou sloužit jako opěra při I. době porodní, či se dají různě využít i ve II. době porodní.
Po porodu se lůžko rozloží na klasickou postel, na které maminka 2 hodiny odpočívá a je zároveň možné lehce kontrolovat životní funkce, krvácení a zavinování dělohy.

Observační pokoje jsou taktéž 2 se společným sociálním zázemím - WC a prostorná sprcha, do které se taktéž vejde relaxační míč. V každém pokoji jsou 2 lůžka a plasmová televize s DVD přehrávačem, kde si rodička může přehrávat DVD podle vlastního výběru. Porodní sály a observační pokoje mají vlastní klimatizační jednotku, kde si každá maminka může zvolit teplotu podle potřeby. Součástí pokojů i sálů je taktéž systém alarmů, které ihned upozorní porodní asistentku, či lékaře.

O umístění do jednotlivých místností rozhoduje lékař podle stádia porodu a obsazenosti porodních boxů. V první době porodní je doporučován spíše pohyb, změny poloh, relaxace ve sprše, ve vaně, či na relaxačním balóně.

Klystýr a holení jsou dobrovolné, ženy si o jejich aplikaci rozhodují samy (často si rodičky zavádí šetrný klystýr s pomocí porodní asistentky). Elektronický monitoring - kardiotokograf, či CTG je při normálním porodu prováděn intermitentně, přibližně jednou za 2-3 hodiny, dále při potřebě kontinuálně. Ozvy plodu se sledují přenosným přístrojem po několika kontrakcích, s blížícím se porodem po každé kontrakci.

Analgezie při porodu: Kromě epidurální analgezie máme k dispozici i lék na bázi opioidů (Nalbuphine), který se aplikuje injekčně do svalu (většinou do stehna nebo hýždí). Obě varianty jsou zdarma. Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití teplé lázně (vana), sprchy, relaxačních pomůcek (balón), různých relaxačních poloh na porodním lůžku a masáží prováděných personálem nebo poučeným doprovodem.

II. Doba porodní

Druhá doba porodní se odehrává na porodním boxu. Nejčastěji praktikovanými polohami jsou polohy vleže, pololeže nebo polosedě na posteli, bez připevněných nohou a tatáž poloha s upoutanýma nohama. (tyto polohy jsou spíše vhodné pro vícerodičky a jejich využítí závisí vždy na průběhu porodu.) Výhodou polohovacího lůžka je, že umožňuje i v průběhu porodu vyzkoušet různé polohy.

V případě porodu císařským řezem doprovod nemůže být přítomen operaci. Ihned po vybavení novorozence může sledovat jeho ošetření. Porody císařským řezem mohou být plánované, u kterých se většinou rodička při vědomí a porody akutní, u kterých je operace provedena v celkové narkóze. O formě narkózy vždy rozhoduje lékař s přihlédnutím k dané situaci. Pokud se nejedná o akutní císařský řez a rodička je při vědomí, vidí novorozence po jeho základním ošetření.

Fyziologický porod vede porodní asistentka nebo lékař. Celkový přístup zdravotnického personálu je spíše vyčkávací - personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci. Po každém vyšetření jsou podány informace o průběhu porodu a je s rodičkou konzultován další postup porodu.

Třetí a čtvrtá doba porodní, oddělení šestinedělí

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho. Rodička zůstává 2 hodiny po porodu na porodním boxu, kde se kontroluje stahování dělohy a krvácení.
Po porodu může být matka s dítětem v nepřetržitém kontaktu, pokud se nejedná o akutní stav vyžadující intenzivní péči, a potřebná vyšetření se provádějí přímo na porodním sále. Každé miminko je hned řádně označeno - číslem připevněným na ruce miminka i matky a páskou na ručce miminka s jeho jménem. U poporodních vyšetření může být samozřejmě přítomen i otec. Dítě je současně s matkou převezeno na oddělení šestinedělí. K prsu se dítě přikládá ihned po nezbytném ošetření, nejpozději ale do ½ hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje 9 z 10 bodů k úspěšnému kojení.

Rooming-in je možný na všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí jsou 4 jednolůžkové nadstandardní pokoje, 1 rodinný pokoj, 1 dvojlůžkový pokoj a 2 třílůžkové pokoje. Všechny pokoje mají vlastní sociální zázemí, novorozeneckou vanu a přebalovací pult, televizi, chladničku, úložné prostory a další vybavení. Na nadstandardních pokojích je klimatizace a trezor. Návštěvy jsou dovoleny vcelku bez omezení, ale vždy s ohledem na ostatní pacientky na pokoji. Starší děti mohou na návštěvy na pokoje bez omezení.

V porodnici mají ženy k dispozici zdarma základní oblečení pro dítě i rodičku (košile, košilka, dupačky, zavinovačka, aj.).

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází 4. - 6. den domů (den porodu se nezapočítává). Časnější odchod záleží na jejím zdravotním stavu a zdravotním stavu novorozence.

Spolupráce novorozeneckého oddělení se společností HIPP                   

Novorozenecké a dětské oddělení Nemocnice Ostrov navázalo spolupráci se společností HIPP. Výrobky HIPP Babysanft s extra jemnými recepturami, které jsou šetrné k pokožce a odpovídají fyziologickým zvláštnostem pokožky miminka, mají maminky na oddělení šestinedělí k dispozici po celou dobu pobytu. Maminkám po porodu je nabízen kojící čaj HIPP mama s obsahem anýzu, fenyklu a kmínu na podporu tvorby mléka a na pokrytí zvýšené potřeby tekutin v období kojení. Maminky si kojící čaj velmi chválí. Cedulkami HIPP budou označeny postýlky se jménem miminka, datem narození a porodními mírami, ty si pak maminky odnesou na památku domů.  Používáme i potraviny pro zvláštní lékařské účely určené k dietní léčbě průjmového onemocnění u kojenců a dětí od ukončeného 4. měsíce, a také HIPP kaše mléčné i nemléčné v BIO kvalitě.
                                                                                                                          

Doporučení pro maminky - co si vzít do porodnice:

 • občanský průkaz
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • těhotenský průkaz a výsledky všech ultrazvukových či jiných vyšetření
 • vdané ženy oddací list
 • svobodné ženy, které si přejí, aby se dítě jmenovalo po otci "souhlasné prohlášení o určení otcovství k nenarozenému dítěti". V případě, že toto prohlášení nebude předloženo, zůstává příjmení dítěte shodné s příjmením matky. Toto prohlášení lze předem vyřídit na matrice.
 • hygienické potřeby (jednorázové síťové kalhotky, mýdlo, hřeben, zubní pastu, kartáček, ručníky, vložky, pomáda na rty, spona na sepnutí vlasů...)
 • pití - neperlivá voda
 • omyvatelnou obuv, ponožky, košili, župan, mateřské podprsenky, vložky do podprsenky
 • léky, které užíváte
 • pro miminka plenkové kalhotky, výbavičku na cestu domů (oblečení dle ročního období-košilku, body, dupačky, kabátek, čepičku, ponožky, zavinovačku, dětskou deku) + autosedačku na převoz domů - přinese partner či manžel v den propuštění z porodnice
 • pro partnera - manžela u porodu omyvatelnou obuv, popřípadě pití     

Ceny za nadstandardní služby 

Nadstandardní pokoj: 500Kč/den
Rodinný pokoj: 1000Kč/den
Samostatný pokoj: 300Kč/den
Doprovod u porodu: zdarma
 

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2018 NEMOS NET