Gynekologicko - porodnické oddělení

FUNKCEJMÉNOPŘÍJMENÍTITULEMAILTELEFON
primář Jindřich Koudela MUDr. koudela@nemostrov.cz 353 364 140
zástupce primáře Vladimír Velický MUDr. velicky@nemostrov.cz 353 364 141
vrchní sestra 353 364 142
vrchní sestra novorozenci Eva Kopalová kopalova@nemostrov.cz 353 364 145
staniční sestra gynekologie Lucie Poštová postova@nemostrov.cz 353 364 314
pooperačního lůžka 353 364 146
porodní sál, staniční sestra Valerie Fukárková fukarkova@nemostrov.cz 353 364 149
lékařský pokoj 353 364 143
ambulance gynekologická - přízemí 353 364 147
ambulance pohotovostní a těhotenské poradny - 4.patro 353 364 148

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2018 NEMOS NET