Domácí umělá plicní ventilace

Vedení

Primář: Michal Palivoda

Sestra specialistka: Kamila Zikmundová

Od září 1990 pracuje jako dětská sestra na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol na oddělení dětské resuscitace. Zde se před 20-ti lety poprvé setkala s dětmi po těžkých úrazech míchy a po závažných onemocněních, které byly vhodné na domácí umělou plicní ventilaci. V té době tento program neexistoval, tak si rodiny plicní ventilátory pořizovaly ze sponzorských darů. Navštěvovuje pravidelně rodiny s pacienty na DUPV a pomáhá jim s péčíi. Nejstarší pacient je tedy již skoro 20 let v domácí péči, která mu díky jeho rodině velice prospívá.

Současně působí jako koordinátorka projektu DUPV v Nemocnici Ostrov, kde pracovala též od roku 2013 jako terénní pracovník pro Nadační fond Restart.
 

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2020 NEMOS NET