Dobrovolnické centrum

Práva dobrovolníka

 •  Právo dostat úplné informace o poslání a činnosti organizace, ve které chce dobrovolník pomoci.
 •  Právo dostat úplné informace o činnosti, kterou by měl dobrovolník vykonávat, včetně její obsahové a časové náplně.
 •  Právo na činnost, která bude naplňovat očekávání dobrovolníka.
 •  Kontakt a spolupráce s koordinátorem dobrovolníků nebo jinou osobou, která je pověřena kontaktem s dobrovolníky v dané organizaci.
 •  Kontakt a spolupráce s osobou, která dobrovolníkovi činnost zadává a zpět ji od něj přijímá.
 •  Právo na zaškolení, výcvik, trénink.
 •  Právo na supervizi (setkání, kdy dobrovolník může sdělit své pocity, zkušenosti, problémy i úspěchy)
 •  Právo říci "ne", pokud činnost nebude vyhovovat zájmům a schopnostem dobrovolníka.
 •  Právo vědět, zda vykonaná činnost byla efektivní – možnost účastnit se hodnotícího procesu.
 •  Právo být za dobře vykonanou činnost morálně ohodnocen.
 •  V případě neuspokojivé spolupráce má dobrovolník právo na ukončení smluvního vztahu se zařízením.
 •  Dobrovolník má právo účastnit se školení a výcviků potřebných pro výkon své činnosti v organizaci.

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2020 NEMOS NET