Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče - DIOP

Vedení oddělení

Primář: MUDr. Michal Palivoda

Vedoucí lékař: MUDr. Igor Ulč

Igor Ulč absolvoval LF UK v Plzni a v klinické praxi se zaměřil na psychiatrii a neurologii. Střídavě působil v klinické medicíně a ve farmaceutickém průmyslu. Rozšířil své odborné vzdělání i v oblasti farmakoekonomiky, sociálního lékařství a práva. Do Nemocnice Ostrov na oddělení DIOP jako vedoucí lékař nastoupil v prosinci 2015. Volný čas věnuje mj. zahradě a hře na varhany.
 

Vrchní sestra: Blanka KohoutováStaniční sestra: Michaela Eisenhammerová

 


U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2020 NEMOS NET