Dětské a novorozenecké lůžkové oddělení

Vedení oddělení

 

Zástupce primáře: MUDr. Martina Vandová

MUDr. Martina Vandová vystudovala Lékařskou Fakultu UPJŠ v Košicích na Slovensku. Od roku 2007 pracuje na dětském oddělení Nemocnice Ostrov, po absolvování odborných stáží složila atestační zkoušku z pediatrie v roce 2013.

 

Vrchní sestra dětského oddělení: Monika Kišová 

Monika  Kišová je diplomovaná dětská sestra (1986 ukončila  SZŠ Karlovy Vary). Od roku 1986 nastoupila na dětské oddělení Ostrov, v roce 1995 přestoupila na ortopedické oddělení JIP a od května 1995 zastává funkci staniční sestry na dětském oddělení. Od roku 2010 je členem Sociálně právní ochrany dětí a protidrogové prevence při Městském úřadu Ostrov.

Vrchní sestra novorozeneckého oddělení: Eva Kopalová

Eva Kopalová absolvovala studium na SZŠ v Karlových Varech obor dětská sestra, má specializaci v oboru ošetřovatelská péče o děti a dorost a získala certifikát v kurzu bazální stimulace. Na novorozeneckém oddělení pracuje nepřetržitě od roku 1988, v pozici staniční sestry od roku 2010. Je ráda ve společnosti šťastných a upřímných lidí, ráda čte, ráda jezdí na kole.


U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2018 NEMOS NET