Centrální sterilizace

Zdravotnické služby - výkony

Centrální sterilizace je specializované zdravotnické pracoviště, které je základním prvkem předcházení nemocničních infekcí a neoddělitelnou součástí zajištění bezpečné zdravotní péče.

Zajišťuje podle potřeb a požadavků příjem a výdej materiálu formou rozvážkové služby, předsterilizační přípravu, setování, balení a sterilizaci obvazového materiálu, pomůcek a nástrojů pro jednotlivá oddělení nemocnice včetně operačních sálů, soukromé ordinace a další externí subjekty.
 

Pokyny pro externí zákazníky

Příprava zdravotnického prostředku zákazníkem

Sterilizaci zdravotnických prostředků (ZP) na oddělení Centrální sterilizace (CS) externím zájemcem, je možné provádět po sepsání smlouvy o poskytování služby a seznámení s platným ceníkem.

Požadavky CS na zákazníka při přípravě a odesílání ZP ke sterilizaci:
 
 • ZP, kterébyly kontaminované biologickým materiálem,je nutné dekontaminovat přípravky s virucidním účinkem, mechanicky umýt, opláchnout pitnou vodou a vysušit.
 • Používejte dezinfekční přípravky deklarované jako zdravotnické prostředky, nebo přípravky registrované jako léčiva pro použití ve zdravotnictví.
 • Při dekontaminaci, dezinfekci postupujte dle návodu výrobce.
 • Čistý, suchý a funkční ZP zabalte do vhodných sterilizačních obalů a to buď zakoupených zákazníkem, nebo dodaný CS.
 • Sterilizačníobaly musí být v souladu s platnou legislativou.
 • Sterilizační obal popisujte vždy mimo aktivní zónu, při vkládání do boxu obal nemačkejte.
 • Dodržujte způsob vkládání nástroje do sterilizačního obalu papír/fólie, tak aby úchopová část nástroje směřovala tam, kde je indikace směru otvíraní (tzv.  peel – efekt).
 • Připravený ZP vložte do dezinfikovatelného, hladkostěnného, uzavíratelného a dostatečně velkého plastového přepravního boxu.
 • Zdravotnické prostředky k jednorázovému použití neposílejte.
 • Vyplňte  2x formulář „Žádanka pro centrální sterilizaci“  nebo se lze domluvit telefonicky +420 353 364 228 
Žádanka pro centrální sterilizaci ke stažení zde.Poskytované služby CS:

 
 • Sterilizace nasycenou parou při teplotě 121°C, doba sterilizační expozice 20 minut, vhodná pro předměty z kovu, skla, porcelánu, papíru, gumy, textilu a materiálů odolných vůči sterilizačním podmínkám.
 • Sterilizace plynné směsi formaldehydu s vodní párou při teplotě 65°C, doba sterilizační expozice 30 minut, vhodná pro termolabilní materiál, převážně plastů -  dle doporučení výrobce ZP.
 • Možnost dodání jednorázových sterilizačních obalů, nebo zabalení ZP do jednorázových sterilizačních obalů dle požadavků zákazníka.
 • Před spuštění vlastní sterilizace jsou sterilizátory denně testovány pomocí vakuového a Bowie – dick testu.
 • Do každé vsázky jsou vkládány multiparametrové indikátory, které se po ukončení sterilizačního procesu vyhodnocují.
 • V případě sterilizace ZP s dutinou se kontrola provádí s použitím zkušebního tělesa podle určené normy.
 • 1x měsíčně dle platné legislativy se provádí testování biologickými systémy.
 • Každý sterilizační proces je elektronicky monitorován, vyhodnocen a dokumentován.
 • Vysterilizovaný ZP má na obalu uveden datum sterilizace (datum expiraci si zákazník doplní sám dle způsobu uložení ZP), razítko CS, kód pracovníka zodpovědného za sterilizaci, kontrolu celistvosti obalu a kontrolu změny barvy procesního indikátoru.
 • Příjem zakázek ke sterilizaci ve všední den, kdykoliv v pracovní době.
 • Výdej vysterilizovaných ZP teplotou 121°C do druhého dne a teplotou 65°C dle domluvy.

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2020 NEMOS NET