Anesteziologické oddělení

Zdravotnické služby - výkony

Spektrum poskytované péče a vybavení

Oddělení ARO patří k pracovištím s vysokou úrovní poskytovaných služeb klientům ostrovské nemocnice. Umožňuje provádět široké spektrum náročných plánovaných i neodkladných výkonů pro operační obory: chirurgie, urologie, ortopedie.

Provádí konzultační činnost pro všechna lůžková oddělení  nemocnice, dále konzultační činnost ambulantní před plánovanými výkony či léčbu bolesti.

Anestezii poskytují lékaři se specializací anestezie a resuscitace, všichni lékaři mají atestaci v daném oboru, včetně specializované způsobilosti a praxi v anestezii, resuscitaci a  intenzivní péči.

Přítomnost lékaře - anesteziologa je 24hodin denně 7 dní v týdnu.

Zdravotní sestry jsou atestované v oboru anestezie, resuscitační a intenzivní medicína.

Péče poskytována na pracovištích

Anesteziologická péče je poskytována na několika pracovištích v Nemocnici Ostrov.

Centrální operační sály

Centrální operační sály, které byly modernizovány v roce 2009 z podpory fondů Evropské unie, se nacházejí ve třetím patře. Jsou vybaveny anesteziologickými přístroji vysoké kvality, které zabezpečují kvalitní a bezpečné podávání anestezie všem klientům bez rozdílu věku. Centrální operační sály jsou plně klimatizovány, disponují dospávacím pokojem. Na centrálních operačních sálech se nachází i centrální resuscitační vozík, který je vybaven ventilátorem, monitorem a defibrilátorem.

Resuscitační úkony

ARO rovněž v Nemocnici Ostrov provádí resuscitační úkony při selhání základních životních funkcí klientů. Zároveň každý rok provádí proškolení zdravotnického a nezdravotnického personálu v KPR. Poskytuje konzultační činnost v léčbě bolesti.


U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2020 NEMOS NET