Resuscitace trochu jinak....tým ARO školí zaměstnance...

18.1.2019

Jako každý rok probíhá v několika dílčích vstupech v NEMOCNICI OSTROV pravidelné povinné školení v kardiopulponální resuscitaci pod odbornou záštitou oddělení ARO v úzké spolupráci kolektivu anesteziologického pracoviště .

V letošním roce edukační tým pod vedením MUDr. Miroslavy Stádníkové a staniční sestry ARO, Hany Klvaňové, DiS., kreativně zařadil a oživil teoretickou část přednášky inovačními prvky. 
Zásadním oživením je aktivní zapojení zaměstnanců z řad zdravotníků, technického a administrativního úseku do řešení konkrétních modelových situací, kde si sami zpětnou vazbou ověří své nabyté znalosti – mj. odpovídají na položené otázky z třech nabízených možných variant.

Nácvik praktických dovedností KPR samozřejmě probíhá pod odborným dohledem sesterského týmu anestezie za interaktivního využití všech dostupných a moderních simulačních pomůcek, přístrojů a materiálu.
Archiv novinek

Vojtova metoda pomůže v ostrovské nemocnici léčit více dětí než dříve

17.12.2019 - Více dětí s pohybovými obtížemi mohou pomocí Vojtovy metody nyní léčit na oddělení fyzioterapie Nemocnice Ostrov. Další dvě zdejší fyzioterapeutky absolvovaly náročný kurz,...

Ostrovská nemocnice znovu obhájila postavení kvalitní a bezpečné nemocnice

06.11.2019 - Pacienti Nemocnice Ostrov, která patří skupině Penta Hospitals CZ, se mohou dlouhodobě spolehnout na vysokou kvalitu ošetřovatelské i léčebné péče. Důkazem je již opakované...

Archiv novinek

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2020 NEMOS NET