Nemocnice Ostrov pořádá sanitářský kurz

4.2.2019
                                                                                            
NEMOS PLUS s.r.o. - Nemocnice Ostrov zahajuje akreditovaný kvalifikační kurz k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
 

SANITÁŘ

 
Rozsah kurzu:                   180 vyučovacích hodin (100 hodin teorie + 80 hodin praxe)
 
Výuka:                               1x týdně (úterý) od 13:30 hod.
 
Místo konání:                  konferenční místnost v 1. patře Nemocnice Ostrov
 
Ukončení:                         Závěrečné zkoušky před zkušební komisí – Osvědčení k výkonu práce sanitáře
Kurz je akreditovaný MZ ČR a osvědčení platí pro všechna zdravotnická zařízení v ČR
 
Cena kurzu:                      1.000 Kč pro zaměstnance Nemocnice Ostrov
                                           5.000 Kč pro externí účastníky
 
Termín:                5. 3. 2019 – 20. 6. 2019
              
Cíl kurzu: Absolvent kurzu bude teoreticky i prakticky připraven zajistit základní ošetřovatelskou péči, poskytnout nezbytnou první pomoc, psychologicky přistupovat k nemocnému, získá schopnosti respektovat materiální a finanční zdroje a získá předpoklady k týmové práci s příslušníky jiných profesí ve zdravotnictví.

Kontaktní osoba:
Lenka Dlouhá
náměstek pro ošetřovatelskou péči
U Nemocnice 1161
363 01 Ostrov
 
email: dlouha@nemosgroup.cz

 
Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku doručte náměstkyni pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Ostrov Lence Dlouhé osobně nebo poštou na adresu: U nemocnice 1161, 363 01 Ostrov.
 
Závazná přihláška do sanitářského kurzu ZDE.
 

 


Archiv novinek

I. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO 2020

02.07.2020 - ...

Poděkování

11.06.2020 - Vážení pacienti, partneři, dárci! Dovoluji si jménem Nemocnice Ostrov poděkovat všem, kteří na nás a naše zdravotníky mysleli v nejtěžších chvílích během nouzového stavu...

Archiv novinek

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2020 NEMOS NET